Copyright - disclaimer
Start

 

 

 

Copyright

Alle materiaal dat gepubliceerd is door Waldfinnenbouviers.nl

mag voor eigen gebruik uitgeprint worden.

Daarnaast zijn alle rechten voorbehouden.

 Niets afkomstig van Waldfinnenbouviers.nl mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt worden, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen, of op welke andere manier dan ook, zonder schriftelijke toestemming van Waldfinnenbouviers.nl .

 

 

 

 

Disclaimer

Waldfinnenbouviers.nl streeft naar correcte en actuele informatie,

maar kan niet garanderen dat de informatie juist is

op het moment waarop zij wordt ontvangen,

of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is.

Daarom kunnen aan de informatie op deze

pagina's geen rechten worden ontleend

en aanvaarden wij geen aansprakelijkheid

voor schade als gevolg van onjuistheden

en/of gedateerde informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bericht aan webmaster